Olika sparformer och dess för och nackdelar

Spara pengar kan man göra på många olika sätt men dem flesta människor har ingen aning om hur man kan spara. Dem sätt som är populär på börsen är via aktier, fonder, obligationer, optioner och räntor samt andra värdepapper.

Sparkonto

Man kan också sätta in sina pengar på ett sparkonto på en bank med en viss ränta vilket också är det minst komplicerade sättet. Ett speciellt alternativ kan vara att låsa pengar i ett antal år på ett sparkonto med en viss räntesats som vanligtvis är högre för att man inte har tillgång till pengarna under en viss period. Räntors sats varierar från bank till bank men grundligt ligger den på det samma eftersom det är den så kallade reporäntan (riksbankens styrränta) som bestämmer vilken procent räntor ska ligga på. Det är alltså en nackdel med sparkonto vid tider då reporäntan är låg.

Aktier och fonder

Aktier är ett sätt att spara på med lite mer risk eftersom dem närsomhelst kan gå ner eller upp. Fördelen med aktier är att man får en årlig utdelning (aktie lön) som brukar ligga på mellan 1-10 % av aktiens värde. Den gyllene regeln är också att ju mer risk desto mer chans att tjäna pengar. Fonder är egentligen samma sak fast det är sammansatta aktier. Exempelvis kan det vara 15 aktier i en fond och när man köper en liten andel i fonden så köper man automatiskt en liten andel i varje aktie. Fördelen med fonden är att risken är spriden och oftast brukar fondförvaltaren veta vad den håller på med. Nackdelen är att fondförvaltaren tar en avgift för jobbet, visserligen är den låg men kan bli hög i längden.

Obligationer

Obligationer är ett liknande värdepapper som aktier fast det är ett lån till ett företag istället för en andel. Via obligationer kan man alltså inte få en utdelning utan får istället tillbaka sina pengar via ränta. I princip blir det ungefär samma sak eftersom betalningen är också årlig eller halvårsvis. En Obligation kan också gå upp i värde ju närmare sista betalningsdagen den kommer eftersom då betalas själva lånesumman tillbaks. Detta spar sätt är likt sparkonto fast mer riskfyllt eftersom det är bolag och inte till banker man lånar ut till.

Optioner

Optioner är precis som det låter från engelskan ”Option” som betyder val. Detta är ett värdepapper som symboliserar ett köp av rätten till ett framtida köp men inte ett måste av att köpa det. Till exempel: Lasse köper rätten att köpa 100 aktier efter 2 månader i bolaget Fabege. Aktien handlas för 50 kr styck, han betalar 10 kr per aktie (1000 kr). Aktien kan då ha hunnit gått upp till 70 kr styck efter 2 månader och då tjänar Lasse 20-10 kr per aktie om han då köper aktien eftersom han köpte rätten att köpa aktierna för 50 kr styck för just den tidpunkten. Detta är ett komplicerat men lukrativt sätt att spara/tjäna pengar på om man vet vad man håller på med.